Fastgør Google Drive til File Explorer-navigationsruden

2016-07-27 16:13:53
Vigtigste·Microsoft·Fastgør Google Drive til File Explorer-navigationsruden

Når du installerer Google Drive Backup and Sync-klient, er Google Drev-mappen fastgjort til området Quick Access, men vises ikke som en separat kategori (som OneDrive eller Dropbox). Hvis du vil fastlægge Google Drev til venstre rude i File Explorer, skal du oprette et brugerdefineret shell- System.IsPinnedToNamespaceTree og tilføje System.IsPinnedToNamespaceTree DWORD-registerværdien og indstille dens System.IsPinnedToNamespaceTree til 1 . (Eksempel)

Fastgør Google Drev til Explorer-navigationsruden vha. Registreringsdatabasen Redigering

Download registerfilerne, pak ud og kør den relevante REG-fil, logoff og log ind igen for at ændringen skal træde i kraft.

Du skal se Google Drev fastgjort som et separat element i navigationsruden.

Hvis du beslutter at fjerne Google Drev fra navigationsruden, skal du køre fortryd REG-filen gdrive-undo.reg .

REG-filindhold

 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}] @="Google Drive" "System.IsPinnedToNamespaceTree"=dword:00000001 "SortOrderIndex"=dword:00000042 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\InProcServer32] @=hex(2):25, 00, 53, 00, 59, 00, 53, 00, 54, 00, 45, 00, 4D, 00, 52, 00, 4F, 00, 4F, 00, 54, 00, \ 25, 00, 5C, 00, 73, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6D, 00, 33, 00, 32, 00, 5C, 00, 73, 00, 68, \ 00, 65, 00, 6C, 00, 6C, 00, 33, 00, 32, 00, 2E, 00, 64, 00, 6C, 00, 6C, 00, 00, 00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\ShellFolder] "FolderValueFlags"=dword:00000028 "Attributes"=dword:f080004d [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel] "{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}] @="Google Drive" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\DefaultIcon] @="C:\\Program Files\\Google\\Drive\\googledrivesync.exe, 0" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\Instance] "CLSID"="{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E}" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{81539FE6-33C7-4CE7-90C7-1C7B8F2F2D41}\Instance\InitPropertyBag] "Attributes"=dword:00000011 "TargetFolderPath"=hex(2):25, 00, 55, 00, 53, 00, 45, 00, 52, 00, 50, 00, 52, 00, 4f, 00, 46, \ 00, 49, 00, 4c, 00, 45, 00, 25, 00, 5c, 00, 47, 00, 6f, 00, 6f, 00, 67, 00, 6c, 00, 65, 00, 20, 00, \ 44, 00, 72, 00, 69, 00, 76, 00, 65, 00, 00, 00 

Det er det! Dette tilføjer Google Drive-ikonet til navigationsruden i File Explorer.

Ovenstående registreringsdatabaseindstillinger blev sidst testet med Google Backup & Sync version 3.43.4275.9540.

Redaktørens Valg